Ademproject 9 december

Ademproject geef licht FB bericht 1080x1080 1

Donderdag 9 december komt het Ademproject naar Bennekom. Ademproject wil – juist in deze tijd – samen met u zingen om Gods liefde dichterbij te brengen. Muziek brengt hoop en licht. Daarom hopen we met elkaar een mooi concert te beleven, waarbij we ook samen kerstliedjes en songs van Ademproject zingen.

Gedachtenisdienst 21 november

kaars aanstekenOnze kerkdienst om 10 uur is deze zondag gekleurd door danken en gedenken. We noemen dan de namen van de gemeenteleden, die in dit jaar door de dood zijn weggenomen. Zo willen wij recht doen aan hun leven en sterven. We laten ons bemoedigen door teksten uit Jesaja 60:19-20 en Openbaring 21: 1-5a. Ons gekozen thema is: Licht in onze ogen. Voorgangers in deze dienst zijn ds. Loeki van de Laan en ds. Garbrich Baalbergen. De muzikale begeleiding is in handen van Elly Meijer op orgel en piano, ondersteund door Linda Speulman op de dwarsfluit.

Kerstinloop op eerste kerstdag…?

kerstinloop2020 1Er is op dit moment niets zeker voor wat betreft het verdere verloop van de corona-pandemie. Desalniettemin is een groep vrijwilligers ‘voorzichtig aan het nadenken’ over de organisatie van een kerstinloop op eerste kerstdag 2021. Wanneer de coronamaatregelen het toelaten, zal deze kerstinloop op 25 december onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken Bennekom plaatsvinden in gemeentecentrum de Brink, Brinkstraat 39 in Bennekom.
Groot en klein, oud en jong, alleengaand of met het hele gezin, iedereen is van harte welkom om deze dag samen door te komen brengen. Er wordt na afloop van de kerkdiensten in de verschillende kerken (vanaf ca.11u30) feestelijk gestart in de Brink met iets te drinken en gebak.

Graag roepen we u op een of meer taarten voor de kerstinloop te bakken.

Versterkte maatregelen vanwege Covid

In het verlengde van de PKN en het CIO nemen we als de Brinkstraatkerk onze verantwoordelijkheid voor de gezondheid van anderen en onszelf. In gebouwen, winkels en scholen (mbo, hogescholen en universiteiten) gaat opnieuw een mondkapjesplicht gelden. Hoewel deze verplichting niet geldt voor kerkgebouwen heeft de kerkenraad, op advies van de 1,5 m commissie, besloten om bezoekers te vragen om in de kerkzaal en de Brink een mondkapje te dragen bij verplaatsingen. 

Hieronder staan de maatregelen voor de kerkzaal en de Brink vanaf 11 november 2021.

Adres

Brinkstraat 41

6721 WR Bennekom

0318 - 414157

Info@brinkstraatkerk.nl

Routebeschrijving

Volg ons ook op: facebook