Bericht van de werkgroep Zending

18 november 2022

In 2022 mochten wij van u als zendingscommissie ruim €29.000 aan bijdragen ontvangen. Een mooi bedrag, waarvoor onze hartelijke dank! Hiermee hebben wij weer verschillende projecten kunnen ondersteunen. In onze keuze voor projecten richten wij ons als commissie onder andere op landen waar christenen in de minderheid zijn, en willen wij via diverse organisaties christenen versterken in hun geloof en ondersteunen om aanwezig te zijn in de samenleving. Dit door het toegankelijk maken van het evangelie door theologisch onderwijs, training, gemeenteopbouw en dialoog tussen godsdiensten.

 

Een voorbeeld hiervan is een project in Libanon, uitgevoerd door Kerk in Actie
Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Hier wonen relatief gezien nog veel christenen, waar dit percentage in de buurlanden veel lager is. Christelijke instellingen in Libanon hebben dan ook vaak een regionale functie. Zo is de Raad van Kerken van het Midden-Oosten in Beiroet gevestigd en leidt theologische opleidingsinstituut NEST predikanten op voor het hele Midden-Oosten. De Near East School of Theology (NEST) is het voornaamste theologische opleidingsinstituut van protestantse kerken in het Midden-Oosten. Het opleidingsinstituut wil met haar activiteiten de christelijke minderheid in het Midden-Oosten ondersteunen in haar aanwezigheid en getuigenis. Daartoe leidt de NEST voorgangers en kerkelijk werkers op, en verzorgt bijscholing voor voorgangers en kerkelijk werkers in actieve dienst. Meer over dit project kunt u lezen op de website van Kerk in Actie.

Hiernaast hebben wij als commissie ook ondersteuning kunnen bieden aan doelen die zijn aangedragen door gemeenteleden van de Brinkstraatkerk. Dit gaat vaak om projecten waarvan wij via korte lijnen dankbare reacties mogen ontvangen. De ondersteuning van deze projecten die een directie binding met onze gemeente hebben willen wij volgend jaar graag verder uitbreiden. Heeft u een project  waarvan u denkt dat deze aandacht verdient en  in aanmerking komt voor ondersteuning door de zendingscommissie? Wij horen het graag!

Werkgroep Zending:
Christiaan de Nooij, voorzitter                                       ac@denooij.nl
Dick Bootsman, penningmeester                               d.bootsman47@outlook.com
Rino Beernink, secretaris                                               rino.beerning@gmail.com