Witte Donderdag

Witte donderdag
Het is de nacht van de overlevering.
Overlevering in een dubbele betekenis:
Het is de overlevering (instelling) van de maaltijd,
Maar ook de overlevering van Jezus in handen van de mensen.
Voordat wij ons morgen zullen concentreren op de lijdensweg van Christus,
Horen en vieren we eerst, hoe Hij zich geheel met de zijnen heeft verbonden.

Voorganger: ds. Loeki van der Laan
Organiste: mevr. Elly Meijer – Klein
Celliste: Inja Botden

 

Kleur: wit
De kleur van Christus
En van de blijdschap over de instelling van het Heilig Avondmaal

Inleidend orgelspel
Welkom
Stil gebed
Aanvangslied (staande) - Lied 393: vs. 1
Drempeltekst – Galaten 6: 14
Bemoediging en groet
Kyrie: gebeden en gezongen
Zingen: lied 558: 1, gebed, lied 558: 4, gebed
Eerste lezing uit Exodus 12: 1-11
Zingen: lied 116, vers 1 en 6
Tweede lezing uit Johannes 13: 1-5
Zingen lied 569
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Voorbeden
Inzameling van de gaven
Maaltijd van de Heer
Tafelgebed
Vredegroet
Nodiging
Het delen van brood en wijn
Dankgebed
Zingen: lied 571
In stilte verlaten wij de kerk.

Nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Adres

Brinkstraat 41

6721 WR Bennekom

0318 - 414157

Info@brinkstraatkerk.nl

Routebeschrijving

Volg ons ook op: facebook