Wijze van collecteren in de Brinkstraatkerk

30 maart 2023

Het was voor corona een goede gewoonte te collecteren met de hulp van onze jeugd van de kindernevendienst. Het vergrootte hun betrokkenheid en het werd door de diaconie zeer op prijs werd gesteld. Helaas was dat enkele jaren niet mogelijk.

In februari en maart hebben we de jongeren weer bij het collecteren pogen te betrekken. Helaas ging dat nog niet geweldig. Lang niet altijd meldden zich jongeren en soms ging het niet zoals wij beoogden en de gemeente mag verwachten. Bovendien hingen er geen orgelpijpjes bij sommige uitgangen. Kortom rommelig. Daardoor kreeg de Diaconie van diverse zijde commentaar. Het kost blijkbaar tijd om met elkaar een nieuwe routine op te bouwen.

Daarom wordt er met ingang van zondag 2 april als basis als volgt gecollecteerd:

 1. via de Scipio-app waar apart gegeven kan worden voor de 1e (diaconale) collecte en voor de 2e en 3e (kerk en gemeenteleven/jeugd) collecte.
 2. idem via een bankoverschrijving naar de bankrekening van de Diaconie (1e collecte) of Kerk (2e/3e collecte)
 3. bij de uitgangen van de kerk na afloop van de dienst.
  .. bij de uitgang naar de Brink en de hoofduitgang aan de Brinkstraatzijde staat een
  dienstdoende diaken met een collectezak.
  .. bij de overige uitgangen hangt een orgelpijpje waarin uwe collectegave kan
  worden gedaan.
  De collecte-inkomsten bij de uitgangen worden over de 3 collectedoelen verdeeld in de verhouding 60—30 – 10.

De jongeren van de kindernevendienst blijven meer dan van harte welkom om de Diaconie te helpen met het collecteren bij de uitgangen. Met een 2e collectezak bij de uitgang naar De Brink of bij de hoofdingang onder toeziend oog van de diaken. Daarvoor is bij deze uitgangen een 2e collectezak aanwezig. Of met een orgelpijpje bij een van de andere uitgangen.
Hopelijk zal de samenwerking jeugd-diaken bij het collecteren dan snel weer net zo soepel verlopen als voor corona. Wij als diakenen kijken daar naar uit.

Namens de Diaconie,
Aart Jochemsen, voorzitter