Vrijwilligers gezocht voor de kerkdiensten in Walraven

5 januari 2023

Elke zondag wordt er een kerkdienst gehouden in de Beringhemzaal voor bewoners van Walraven, Machtella, Elias en de Baronie. Omdat het merendeel van deze bewoners niet meer mobiel is worden ze opgehaald en teruggebracht door vrijwilligers. Vijf keer per jaar vieren we in deze kerkdiensten het Heilig Avondmaal. Ook hiervoor is een speciale groep van vrijwilligers die door hun praktische ondersteuning tijdens de viering, verdieping geeft aan het avondmaal. Om dit belangrijke werk te kunnen blijven doen zijn veel vrijwilligers nodig en zoeken we versterking. U kunt contact opnemen met een van de pastorale-vrijwilligers van Walraven t.w. Bram ten Ham (06-22373408) of Gijs Donkersteeg (0318 63 68 63).

Wilt u een kerkdienst meemaken dan bent u elke zondag welkom om 10:30 uur in de Beringhemzaal in Walraven. De diensten worden in Bij-Eén vermeld. Wilt u zich gelijk aanmelden dan kunt u contact opnemen met Opella, e-mailadres: vrijwilligers@opella.nl

Namens alle kerk-vrijwilligers van Walraven, Bram ten Ham en Gijs Donkersteeg.