Vrijwilligers bij exposities gevraagd

25 januari 2023

De expositiecommissie van de Oude Kerk bereidt voor dit jaar weer twee bijzondere exposities voor. Van mei t/m juli staat Hooglied centraal. Jackie Howard (textiele kunst) en Feico Hajonides (bronzen beelden) hebben zich laten inspireren door dit ‘Lied der Liederen’.

Van augustus t/m oktober worden werken getoond van Kees de Kort.
We kennen hem van de serie ‘Wat de bijbel ons vertelt’. Deze serie is later gebundeld in de ‘Kijkbijbel’ die de meest verkochte kinderbijbel geworden is. Kleurrijke en tijdloze prenten waar veel kinderen en ouderen herinneringen aan hebben. Kees de Kort is onlangs overleden. Zijn werken zijn nog altijd even veelzeggend als toen ze gemaakt werden. Dit zal een tentoonstelling zijn die zowel kinderen als ouders en grootouders met plezier zullen bezoeken.


Zacheüs afb. Kees de Kort

Vrijwilligers als gastheer of gastvrouw bij de tentoonstellingen
De openstelling van deze tentoonstellingen is mogelijk omdat enthousiaste vrijwilligers de bezoekers verwelkomen en ten dienste staan. Wij zijn voor dit jaar nog op zoek naar mensen die zich bij ons willen aansluiten. Voelt u ervoor om gastheer of gastvrouw te zijn bij de exposities, en wilt u hierover meer weten?

Wij willen graag met u in contact komen en u nader informeren. Meldt u zich bij Tine Cupido, tel 0318 418090 of per e-mail inderoos@xs4all.nl. Kijkt u ook eens op onze website expooudekerk.nl.