Vocal Group Orpheus

1 november 2023

Oekraïens koor zingt voor vluchtelingen in Ede

Acht jaar geleden maakte de Oekraïense Vocal Group Orpheus indruk met haar spectaculaire optreden tijdens het jaarlijkse kerstconcert in het pand van Johannus Orgelbouw in Ede. De organisatie van Vriendenstichting Netwerk Dien je Stad is er in geslaagd dit mannenkoor opnieuw voor het aanstaande concert op 14 december te contracteren. Evenals bij de vorige sponsorconcerten is er een uitgebreid muzikaal programma en gaat de volledige opbrengst naar Netwerk Dien je Stad. Dit Netwerk ontvangt ook jaarlijks een donatie van onze diaconie. Het Edese vrijwilligersnetwerk gebruikt het geld deze keer onder meer voor speciale activiteiten voor de honderden Oekraïense vluchtelingen die in de gemeente Ede, o.a. in Harskamp, worden opgevangen.

Het programma van het kerstconcert omvat dit jaar opnieuw een interessante variatie van verschillende muzikale genres en is aantrekkelijk voor alle leeftijdsgroepen. Organist André van Vliet en Jan Lenselink aan de vleugel zijn inmiddels vertrouwde gezichten bij de jaarlijkse uitvoeringen. Naast de muziekgroep, onder leiding van Van Vliet, is het optreden van Vocal Group Orpheus een heel bijzondere belevenis.  Dit Oekraïens mannenkoor heeft speciaal voor dit benefietconcert haar tour door Europa vervroegd.

De Vriendenstichting ondersteunt al jaren de Stichting Netwerk Dien je Stad , zowel financieel als met activiteiten en projecten hiervan. Dat gaat om hulp (door vrijwilligers) aan inwoners van Ede die bepaalde ondersteuning niet zelf kunnen bekostigen en/of geen eigen netwerk hebben. Die hulp varieert van hand- en spandiensten voor ouderen, via huiswerkbegeleiding of ‘eenzaamheidsmaatje’. Dit jaar zal de aandacht van de stichting vooral zijn gericht op de honderden gevluchte en in de gemeente Ede opgevangen Oekraïners. Bij voorbeeld met het geven van taallessen, sport voor jongeren en het scheppen van ontmoetingsmomenten. Met het kerstconcert hoopt de Vriendenstichting niet alleen veel mensen een prachtige muzikale avond te bezorgen, maar tevens ‘het goede doel’ ruimschoots te kunnen ondersteunen. Doordat diverse sponsoren de avond bekostigen gaat de volledige opbrengst van de kaartverkoop naar het goede doel!

Kerstconcert op donderdag 14 december, aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Locatie: concertzaal  Johannus Orgelbouw , Keplerlaan 2 in Ede

Informatie en kaartverkoop: www.netwerkdienjestad.nl/kerstconcert/. U kunt ook bellen: 06-54287268  of mailen naar ondergetekende.

Kosten: 42,50 per kaart (incl. koffie en borrel na het optreden).

Namens Vriendenstichting Netwerk, Dien je Stad,
Hans Groothengel, Email: jggbennekom@hotmail.com