Versoepelingen van de coronamaatregelen na 25 september

Met ingang van zaterdag 25 september verandert de basisregel voor kerkelijke activiteiten in de kerkzaal en de Brink in een dringend advies om afstand te houden.
Het aanmelden voor de diensten is niet meer nodig. Dit geldt ook voor de dienst van 26 september.
De vrijwilligers worden ontheven van hun taak en de dienstdoende diakenen zullen bij de drie ingangen, Brinkstraat, de zij ingang via de Brink en het orgel vak de kerkgangers vragen de handen te ontsmetten en gepaste afstand te houden.

Wij volgen de Protestantse Kerk Nederland (PKN) in haar advies om met onze maatregelen iedereen zich veilig en gerespecteerd te laten voelen.


Daarom vragen we u om
• Het advies van gepaste afstand tot elkaar aan te houden en ook toe te passen.
• U wordt gevraagd zoveel mogelijk in de banken door te schuiven in verband met het niet passeren van elkaar in de banken. Dus het ‘eigen’ plekje kan daardoor vervallen voor uw en andermans veiligheid.
• Voor samenzang/gemeentezang blijft het advies om dit op een ingetogen manier te blijven doen.
• Voor u en onze veiligheid blijft er vooralsnog om de andere bank 1 rij vrij.
• Kerkgangers die vooralsnog liever de 1,5m nog in achtnemen wordt gevraagd om via de ingang naast het orgel binnen te komen en plaats te nemen in het orgelvak (dus op 1,5m van elkaar).
• Ouders met kinderen voor de KND worden gevraagd om plaats te nemen in de eerste rijen van het middenvak en het kosters vak.
• In verband met het ventileren met open deuren (zolang het kan) is het advies om de jassen aan te houden.
• Het collecteren zal uitsluitend bij de uitgang plaatsvinden met één schaal. U kunt ook via de scipio en bankovermaking blijven geven.
• Koffie na de dienst. Zolang het buiten kan buiten. Na de dienst in zaal drie en de tussenruimte op zitplaatsen. Voor uw veiligheid.
• Voor alle diensten in de kerkzaal en activiteiten de Brink blijven de basisregels van toepassing (handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten).
Zodra de overheid verandering in positieve of negatieve richting aangeeft zullen we die, na advies, van de landelijke PKN volgen. Ook zelf zullen we bovenstaande tussentijds evalueren.


Het moderamen

Adres

Brinkstraat 41

6721 WR Bennekom

0318 - 414157

Info@brinkstraatkerk.nl

Routebeschrijving

Volg ons ook op: facebook