Van de diaconie: energiecompensatie en energietoeslag

4 november 2022

U kent waarschijnlijk deze folder, van de actie die we van de zomer hebben gehouden als gezamenlijke kerken. Deze is toen huis aan huis verspreid. Daar is toen goed op gereageerd. Er is ruim 35.000 euro binnen gekomen en dit geld is ook weer heel goed besteed aan mensen die we als kerk hebben kunnen helpen.

Maar zoals u waarschijnlijk al heeft gelezen komt er voor iedereen een compensatie van 190 euro voor de laatste twee maanden van het jaar. Mocht u dit niet echt nodig hebben, dan is het  wellicht een idee om dit te gebruiken voor mensen die het  wel nodig hebben te ondersteunen.

Daarnaast is het natuurlijk goed om, als je financiële hulp nodig hebt ,dit wel zelf aan te vragen. Op deze website kunt u vinden welke eisen er gesteld worden om er gebruik van te maken:

Hoe vraag ik de energietoeslag aan van ongeveer € 1.300?
U vraagt de energietoeslag van ongeveer € 1.300 aan bij uw gemeente. U kunt de energietoeslag aanvragen als u minder verdient dan € 1.310,05 (alleenstaande) of € 1.871,50 (samenwonend) per maand. Als u een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering ontvangt, dan krijgt u de toeslag automatisch. Hier kunt u nog meer informatie vinden.