Update De Brink

9 september 2022

Het reilen en zeilen in De Brink vraagt op dit moment onze aandacht. Onze gastvrouw/beheerder is wegens ziekte afwezig. De afgelopen periode hebben de andere medewerkers met ondersteuning van oproepkrachten veel werk opgevangen. Daarvoor zijn wij de medewerkers dankbaar. Tegelijkertijd is het geen reële oplossing voor de langere termijn. Daarom wordt er hard gewerkt aan oplossingen. In de tussentijd kan het voorkomen dat niet aan alle verzoeken m.b.t. gebruik van de Brink kan worden voldaan. Graag uw begrip hiervoor.

Mocht u de Brink willen bereiken dan kunt u gebruik maken van het mailadres van de Brink, info@debrinkbennekom.nl of het telefoonnummer van de Brink 415621.
Het moderamen