Update 15 oktober: maatregelen terugdringen Corona-besmettingen

houdmoedhebliefcoronakerkNaar aanleiding van de aanhoudende stijging van het aantal Corona-besmettingen en de maatregelen die afgelopen dinsdag op de persconferentie afgekondigd zijn, hebben we ons als moderamen opnieuw bezonnen over onze gemeente-activiteiten. We zijn ervan overtuigd dat het samenkomen als gelovigen onlosmakelijk deel uitmaakt van ons gemeente-zijn. Tegelijkertijd hebben we als kerk onze verantwoordelijkheid te nemen. En we prijzen ons gelukkig dat er met de huidige technische middelen andere manieren zijn om de onderlinge verbondenheid vorm te geven. Dat betekent dat we gehoor geven aan de oproep van het kabinet om zeer terughoudend te zijn met het samenkomen in groepen. Concreet betekent dit het volgende:

  • De zondagse eredienst kan door 30 kerkgangers bezocht worden (dit aantal van 30 mensen in de kerkzaal is inclusief kinderen en exclusief medewerkers). Er wordt niet gezongen door kerkgangers, maar alleen door de zanggroep.
  • Bijeenkomsten vinden voorlopig niet fysiek plaats, met uitzondering van de hieronder genoemde activiteiten.
    - Bijeenkomsten en activiteiten voor de jeugd (tot 18 jaar) kunnen doorgaan op de manier zoals dat de afgelopen periode is gebeurd.
    - Bijeenkomsten voor de groep oudere jongeren (18-40) kunnen in aangepaste vorm en na afstemming met de predikanten plaatsvinden.
    - In uitzonderlijke gevallen kunnen bestuurlijke bijeenkomsten van kerkenraad, pastorale raad, diaconie en college van kerkrentmeesters doorgaan, als het besproken onderwerp zich niet leent voor een digitale vergadering. De voorzitters van deze groepen stemmen dit af met het moderamen.
  • Alle niet-kerkelijke activiteiten (verhuur) in de Brink en kerkzaal worden stopgezet.

We beseffen ons goed dat dit een forse stap terug is in ons gemeenteleven. We nemen deze stap met pijn in het hart, maar ook in het vertrouwen dat we hiermee bijdragen aan een veiliger Bennekom.

Mochten er vragen zijn over wat dit betekent voor één van uw activiteiten, neem dan gerust contact op met één van de leden van het moderamen.

Het moderamen: John Smits, Daan Nijland, Loeki van der Laan, Garbrich Baalbergen, Lourens Lutgendorff en Hugo Vos

Adres

Brinkstraat 41

6721 WR Bennekom

0318 - 414157

Info@brinkstraatkerk.nl

Routebeschrijving

Volg ons ook op: facebook