Nieuwjaarsbericht

In deze allereerste nieuwsbrief van 2020 wens ik jullie heil en zegen voor in het nieuwe jaar. Dank ook voor de vriendelijke Kerstattenties. De komende week zullen wij elkaar als gemeente weer ontmoeten in de dienst, de nieuwjaarsbijeenkomsten met de pastorale wijk zuid en bij de diverse vergaderingen. Terugkijkend op 2019 is er veel gebeurd. Bijna het hele jaar waren wij wat de predikantsplaatsen betreft op halve kracht. Dat was met name te voelen in de pastorale wijk noord.

 

Gelukkig zit hier een ervaren moderamen met toegewijde ouderlingen en pastoraal bezoekers. Allen bleven zij het afgelopen jaar met enthousiasme op hun post. Ook de pastorale ondersteuning van ds. van den Top is als zeer behulpzaam ervaren. Voor mij, als collega, was hij altijd bereid om in een vakantieperiode waar te nemen en waar nodig in te springen. Datzelfde kan ook van onze emeritus ds. Jaap Meijer gezegd worden. 2019 is ook het jaar van de Jona-musical, waar we de hele kerk mudvol met ouders en kinderen zagen. Al snel ging ook de beroepingscommissie van start. Dankbaar zijn we voor hun ijverige zoeken en de bevlogen manier waarop ze hierin te werk zijn gegaan. Het is ook het jaar, waarin we Erika Zuur als jeugdwerker mochten verwelkomen. Samen met wijk Oost mogen we hierin optrekken om zo samen aan de toekomst van het jongerenwerk te bouwen. We zijn dankbaar dat dit organisatorisch en ook in financieel opzicht mogelijk bleek. Zeker ook omdat jeugdwerkers, op dit moment, met een lantarentje te zoeken zijn. Met de toekomst van de Brinkstraatkerk is ook de kleine kerkenraad druk bezig geweest. Met dank aan een klein comité van gemeenteleden dat hierin een voortrekkersrol heeft gespeeld. Zij hebben hun taak per 31-12-2019 afgerond, maar de kerkenraad werkt verder. Wat er in 2020 staat te gebeuren is in veel opzichten nog een verassing. Wat we wel weten is dat vanaf 2 februari 2020 het predikantenteam versterkt zal worden met ds. Garbrich Baalbergen. De voorbereidingen voor de bevestigingsdienst zijn al in volle gang. Wat mij betreft is dat iets om je op te verheugen. Zo mogen wij met nieuw elan verder bouwen aan wat het mag betekenen om in deze tijd kerk van de Heer te zijn. Als ik denk aan die wat oubollige nieuwjaarswens met ‘heil & zegen’, dan kan de zegen in vertrouwen zitten, een dankbaar hart en plezier in het samen gemeente-zijn. De heil zit in die- of datgene in wij ons vertrouwen mogen stellen. Te weten dat wij het zelf niet hoeven te maken, maar dat onze Brinkstraatkerk uiteindelijk een (heel klein) deel is van die grote wereldwijde kerk van de Heer. Uiteindelijk is het zijn kerk en wij mogen meebouwen.

Met hartelijke groet, ds. Loeki van der Laan

Nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Adres

Brinkstraat 41

6721 WR Bennekom

0318 - 414157

Info@brinkstraatkerk.nl

Routebeschrijving

Volg ons ook op: facebook