Kerstactie voor vluchtelingen

13 december 2023

Stichting Vluchteling Onder Dak organiseert op vrijdag 22 december de jaarlijkse kerstbijeenkomst voor haar cliënten in Wageningen en omgeving. Het gaat om mensen die vaak nog in afwachting zijn van de uitkomst van hun procedure, maar die geen opvang krijgen van de overheid. Zij staan letterlijk op straat zonder middelen van bestaan. VOD vangt deze mensen en kinderen op, zorgt dat ze onderdak en te eten hebben, biedt juridische  ondersteuning en maatschappelijke begeleiding.

Dit jaar hebben meerdere mensen die wij ondersteunden alsnog een verblijfsvergunning gekregen. Dit laat zien hoe belangrijk het werk van VOD is, en wat een levensgrootverschil het maakt voor deze mensen. We begeleiden op dit moment ongeveer 25 personen, waarvan 9 kinderen.

Om de kerst ook voor hen een bijzondere tijd te laten zijn, willen wij ze voorzien van een feestelijk kerstpakket. Maar dat kunnen we niet alleen. U kunt ons helpen door een gift over te maken op rek/ IBAN: NL82 INGB 0007 5346 68 ten name van Fonds Vluchteling Onder Dak. Voor een alleenstaande willen we een pakket samenstellen ter waarde van 30 euro en voor gezinnen van 60 euro. Alle bijdragen zijn dus van harte welkom. VOD is een door de belastingdienst erkende algemeen Nut Beog

ende Instelling (ANBI). Uw giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marre de Vetten via aandeslag@vodwageningen.nl of  06- 41676935. Of kijk op onze website: www.vodwageningen.nl/kerstactie2023/