Kerkdienst van 100 naar 30

corona2U heeft allemaal via de media kunnen vernemen dat ook de kerken weer opgeroepen zijn strengere Coronamaatregelen in te voeren. Voor onze Brinkstraatkerk heeft het moderamen besloten de volgende veranderingen door te voeren:

- Kerkdienst van 100 terug naar 30 mensen
- Geen samenzang
- Mondkapje bij betreden kerkzaal geadviseerd
- Groepsactiviteiten zo mogelijk uitstellen

Hieronder kunt u de toelichting van het moderamen op deze aanscherpingen lezen. 

 

U heeft allemaal via de media kunnen vernemen dat het dringende advies is afgegeven om vanaf zondag 11 oktober met maximaal 30 mensen samen te komen (exclusief de medewerkers) en beslist geen gemeentezang toe te staan. Dit laatste was bij ons al van toepassing sinds afgelopen zondag. Afgelopen maandagavond heeft het moderamen de veranderende situatie doorgenomen en is tot de conclusie gekomen om dit besluit te respecteren en 30+ kerkleden toe te laten. Het is niet zo dat er nu meerdere kerkdiensten ingesteld gaan worden met 30 gemeenteleden. Ook gaan we geen drempels instellen wie er de ene week wel mag en de volgende week niet. We gaan uit van het verantwoordelijkheidsgevoel bij onze kerkleden. Vanaf komende zondag zullen er twee toegangen gebruikt worden, namelijk de hoofdingang aan de Brinkstraat en de ingang van de Brink aan de Krulweg.
Daarnaast ligt er het landelijke advies om bij het betreden van de kerkzaal de kerkganger te adviseren een mondkapje te dragen, omdat ze een publieke ruimte binnengaan. Bij het zitten kan men dit mondkapje weer afdoen. U kunt zich ook op de gebruikelijke wijze aanmelden.
De PKN heeft geadviseerd om de kerkelijke samenkomsten anders dan de kerkdiensten te beperken. Daarom ziet de kerkenraad zich genoodzaakt om groepsactiviteiten met volwassenen, niet zijnde kerkdiensten, zoveel mogelijk uit te stellen. Hier vallen ook alle momenten onder, die we op de agenda hebben staan, over ‘Kerk 2025’. (Zie ook het andere bericht). Hoe lang dit -helaas- de nieuwe werkelijkheid is moet nog blijken. We doen dit met pijn in ons hart om dat al deze activiteiten ook ons kerk en gemeente zijn betreffen. Echter we moeten de gezondheid van onze leden en de bevolking in zijn algemeenheid voorrang geven.

Het moderamen

Adres

Brinkstraat 41

6721 WR Bennekom

0318 - 414157

Info@brinkstraatkerk.nl

Routebeschrijving

Volg ons ook op: facebook