Gemeenteavond 20-09-2023 en beroepingswerk

15 september 2023

Het is hopelijk niet onopgemerkt gebleven dat er op woensdagavond 20 september a.s. een belangrijke gemeenteavond voor ons als Brinkstraatkerkgemeente staat gepland. Sinds het vertrek van Loeki van der Laan heeft de kerkenraad zich verdiept in wat ons te wachten staat om over te kunnen gaan tot het aanvragen van de goedkeuring om een opvolger te kunnen werven. De regeltjes vanuit de PKN hierover zijn bekend en behoeven behoorlijk wat denk- en rekenwerk. In dit alles moeten we als kerk beseffen dat het op dit moment niet alleen gaat over enkel “wat willen we voor een opvolger en wat kunnen we”, maar bovenal staat ‘de toekomst van onze kerkgemeente’ centraal in de te voeren besprekingen binnen de kerkenraad maar ook met jullie als gemeenteleden. Op de komende gemeenteavond willen we dus met zoveel mogelijk van onze leden in gesprek over hoe we invulling kunnen gaan geven aan de wensen en mogelijkheden die er nu en vooral in de toekomst zijn. Op een interactieve manier hopen we op een uitkomst die ieder tot tevredenheid zal stellen.

Voor het komende beroepingswerk zijn ook gemeenteleden genoemd, benaderd en inmiddels ook geïnstalleerd. De 10 leden tellende commissie bestaat uit: Ada Bennink, Hester Israël, Laura van Doorn, Mirjam Wildekamp, Lennart van Egmond, Ruben van Steenbergen, Therus van Beek, Wim Sauer, Evert Jan Slootweg en Leo van de Berg (wijk Oost HGB).

Zij zullen zich, tot het moment van goedkeuring, inlezen, overleggen, trainen en bovenal zich oriënteren over wat er binnen PKN-land beschikbaar is om uiteindelijk tot een weloverwogen advies te komen voor onze (pastorale) toekomst. De commissie zal in onderling overleg de taken en functies verdelen en dit later aan ons allen kenbaar maken. Heb je info en/of ideeën voor hen, kunnen deze gemaild worden naar beroepingscommissie@brinkstraatkerk.nl. Enkele leden zijn ook zeer nadrukkelijk betrokken bij de voorbereiding van de komende gemeenteavond en zullen voor zover mogelijk dan ook aanwezig zijn.

Nogmaals gezegd: “de toekomst van onze kerk” staat centraal op dit moment en daarbij kan eigenlijk niemand gemist worden om hierover met de kerkenraad van gedachten te wisselen op woensdagavond 20 september a.s. in de kerkzaal. U/jij komt toch ook?
Inloop via de Brink vanaf 19.30 uur en aanvang is om 20.00 uur. Volg ook de aankondigingen via de website, beamer en komende Nieuwsbrieven.