Energieverbruik Brinkstraatkerk en de Brink

Op verzoek van het College van Kerkrentmeesters houdt onze Taakgroep Kerk, Milieu en Samenleving bij hoe het energieverbruik van de Brinkstraatkerk en de Brink zich in de loop van de tijd ontwikkelt. We leggen vanaf 2015 maandelijks de gas- en stroommeterstanden vast. Het gasverbruik rekenen we terug naar het gasverbruik per graaddag. Dat is een algemeen gehanteerde rekeneenheid om variërende temperaturen met elkaar te kunnen vergelijken.

 

Het gasverbruik is in de volgende grafiek samengevat:

energie1

De nulmeting (= gemiddelde van het gasverbruik in de periode 2000 – 2007) is vermeld als indicatie van het gasverbruik vóórdat in de periode van 2008 tot 2014 verschillende maatregelen werden genomen om in het kerkgedeelte het gasverbruik te verminderen.
In De Brink werden in 2016 alleen de cv-ketels vervangen. We constateren dat zowel in de kerk als in de Brink het gasverbruik toeneemt (= CO2 uitstoot en kosten).
Dat is een punt van aandacht.

In de Brink zijn mede dankzij een “crowdfundingsactie” maatregelen genomen om het stroomverbruik te verminderen. Met de aanschaf van zonnepanelen (mei 2016) is t.o.v. de nulmeting in 2008 het totale door de energieleverancier in rekening gebrachte stroomverbruik (in kerk en Brink) na de plaatsing jaarlijks afgenomen met ruim 70%.

energie2

De opbrengst van de zonnepanelen is stabiel komt overeen met de verwachtingen. We constateren dat het stroomverbruik in zijn totaliteit toeneemt. Ook dat is een zorgelijke ontwikkeling, omdat de toename van het verbruik met name door de Brink wordt veroorzaakt.
David Ketel (lid KMS)

Nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief
Voornaam

Ongeldige invoer

Achternaam

Ongeldige invoer

email adres

Ongeldige invoer

Adres

Brinkstraat 41

6721 WR Bennekom

0318 - 414157

Info@brinkstraatkerk.nl

Routebeschrijving

Volg ons ook op: facebook