Eenheidszondag 21 januari

5 januari 2024

Van 21 januari t/m 26 januari 2024 wordt wereldwijd de jaarlijkse Week van Gebed voor Eenheid gevierd. In Bennekom bestaat de traditie om op de eerste zondag van deze week, dit jaar dus op 21 januari, Eenheidszondag in de Brinkstraatkerk te vieren. De Raad van Kerken Bennekom heeft pastores van de geloofsgemeenschappen die deel uit maken van de Raad gevraagd om deze viering met elkaar voor te bereiden. De dienst is ook online te volgen of terug te zien via https://kerkdienstgemist.nl/stations/251; de aanvang is om 10.00 uur.

Er zullen vier pastores in de Brinkstraatkerk aanwezig zijn: Gilles Ampt (RK geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina), Roos van Doorn (Vrijzinnigen Bennekom), Garbrich Baalbergen (Gereformeerde Kerk), en Anne Verbaan (Hervormde Gemeente wijk Oost) hebben samen een dienst voorbereid, waarin we de oecumene kunnen ervaren. Joke Hofman, lid van de Quakers is tijdens deze dienst de lector. Het koor In Between zal de dienst muzikaal opluisteren.

Een oecumenische groep christenen uit Burkina Faso werkte eensgezind samen bij het maken van het materiaal voor deze week voor Gebed en Eenheid. Tegen de achtergrond van de sterke religieuze verdeeldheid in Burkina Faso was deze samenwerking niet direct vanzelfsprekend. Zij kozen daarom voor het thema thema ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’, dat is ontleend aan de parabel over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben (Lucas 10 vers 25-37).

De eerste collecte is bestemd voor de 3sprong, woon- en zorglocatie van Philadelphia gelegen aan de Selterskampweg 59 in Bennekom. De opbrengst van de tweede collecte zal worden gebruikt als tegemoetkoming in de onkosten van deze dienst. Bijdragen kunnen ook worden overgemaakt via de (Gereformeerde) Scipio- of de (Hervormde) Givt-App.

De Raad van Kerken Bennekom hoopt op een mooie beleving van de Eenheid, vooral omdat we in deze tijd zo vaak ervaren dat de verdeeldheid in de wereld te groot is

Namens de Raad van Kerken Bennekom, Clasien Lever – de Vries