De kracht van Bijbelverhalen

10 november 2022

Door de toestroom van arbeidsmigranten uit Afrika en Azië groeit de kerk in de Golfregio. Met steun van Kerk in Actie helpt het Bijbelgenootschap in de Golf duizenden lokale migrantenkerken met bijbels in de migrantentalen
of audio players met bijbelverhalen om naar te luisteren. Daarnaast krijgen voorgangers – vaak zelf ook arbeidsmigrant – training in storytelling.

Met deze interactieve bijbelvertelmethode leren voorgangers een bijbelverhaal op een eenvoudige manier te vertellen aan hun gemeenteleden. Die gaan daarna met elkaar in gesprek over het verhaal en zoeken naar de betekenis ervan voor het eigen leven.
Ze putten er kracht en hoop uit: de verhalen helpen hen om vol te houden in hun vaak zware arbeidsomstandigheden.

In de Golfstaten wonen en werken meer dan honderd verschillende  nationaliteiten.
“De hele wereld is vertegenwoordigd”, zegt de directeur van het Bijbelgenoot-
schap. “Er komen telkens weer nieuwe

mensen die Gods goede nieuws horen. Ze horen de Bijbel in eigen taal en delen de verhalen ook met hun familie in het thuisland. Elk zaadje van het evangelie dat je hier plant, werkt door, de hele wereld over.” Kerk in Actie steunt het werk van het Bijbelgenootschap in de Golf. Met bijbels, studiematerialen en trainingen helpen zij migrantenkerken om de boodschap van hoop in de Bijbel door te geven aan arbeidsmigranten.

  • Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?
  • Voor 20 euro ontvangen 4 voorgangers een studieboek over de storytelling-methode
  • Voor 100 euro krijgt een voorganger een complete training in storytelling.