De alleengaanden –tour:  Ontmoeten en delen

2 december 2022

Je woont in Bennekom en Renkum –Heelsum en je bent lid van de PKN-gemeente. Je bent alleengaand, tussen de 55 en 79 jaar en je hebt behoefte aan op zijn tijd een goed gesprek en ontmoeting met andere alleengaanden. Het lijkt je leuk om met enige regelmaat als groep in elkaars gemeente een kerkdienst te bezoeken en daarna met elkaar na te praten en samen de lunch te gebruiken. Daarna iets gezelligs doen behoort tot de mogelijkheden. (bijv. wandelen, museum bezoek). Dan is deze alleengaanden-tour (voorlopige naam) iets voor jou. Het gaat om een nieuwe groep die we begin december willen starten, mits er voldoende belangstelling voor bestaat. Er is ruimte om mee te denken over het vervolg van de tour.

De eerste ontmoeting zal zijn op zondag 11 december  a.s. in kerkelijk centrum de Brink, naast de Brinkstraatkerk in Bennekom.  Het is fijn als we met elkaar de morgendienst in de Brinkstraatkerk meevieren. Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken, daarna komen we samen in zaal 1/2 van de Brink en maken we nader kennis met elkaar. Na dit rondje kunnen we genieten van een eenvoudige lunch, die jullie wordt aangeboden.

Je kunt je vóór 7 december opgeven bij mevrouw Ina Meerdink. Email: meerdink53@kpnmail.nl, telefoon 06-1350 2810.

Van harte welkom en we hopen op een enthousiaste start!
Ina Meerdink, Heleen Westra  en Heleen van Wijk.