Bij het einde van de kerkbrief

Om een eind te maken aan de soms heel lange reeks van afkondigingen aan het begin van de kerkdiensten en om op korte termijn mededelingen aan de gemeente door te geven is in 1994 de kerkbrief in het leven geroepen. Daarin konden de mededelingen rond ons gemeenteleven, informatie over de bloemengroet en de bestemming van de collecten gelezen worden, vergaderingen worden aangekondigd en ook een lied dat niet in het Liedboek stond worden vermeld.

Aan de deuren van de kerk werd de kerkbrief aan de kerkgangers uitgereikt door een ouderling, die hen welkom heette. Ook werd door vrijwilligers o.a. de fam. Kempees de  kerkbrief thuis bezorgd bij gemeenteleden, die via de kerktelefoon de diensten konden volgen.

De samenstelling van de kerkbrief werd verzorgd door een team dat in het begin onder leiding stond van de heer Piet Faber en werd door de reproafdeling van de kerk eerst gestencild en later gedrukt. Aan de heer Marinus Schaap is de start van deze reproafdeling te danken. In de loop van de jaren is de functie van de kerkbrief meer en meer veranderd. Het accent kwam meer te liggen op de liturgie van de kerkdiensten dan op de gemeente- mededelingen.

Toen de kerkbrief ook op de website van de kerk te lezen was kwamen er nieuwe richtlijnen in verband met de privacywetgeving. Namen en adressen moesten worden vermeden, dus de bloemengroet mocht ook niet meer worden vermeld. Liederen mochten niet meer worden afgedrukt omdat daarmee de BUMA rechten van de auteurs in het geding kwamen. In de kerk werden de liederen geprojecteerd en ook andere informatie zichtbaar gemaakt op het scherm naast de preekstoel.

Om op een eigentijdse en legale manier informatie door te geven werd een aantal jaren geleden een werkgroep communicatie opgericht. Die zorgt er nu voor dat via email bijna iedereen wekelijks een kerkelijke nieuwsbrief kan ontvangen. Daarmee is de gewone zondagse kerkbrief in feite overbodig geworden. 

De coronatijd met alle beperkingen maakte al dat de kerkbrief sinds maart 2020  alleen nog op de website van de kerk te zien is geweest. In overleg met de Kerkenraad is eind vorig jaar besloten om met ingang van dit jaar 2022 geen kerkbrief meer te maken. De nieuwsbrief en de liturgie op de website zullen op deze wijze doorgaan. Met dank aan allen die in de loop van de jaren bij de samenstelling ervan betrokken zijn geweest. Een afscheid dus ook voor het huidige team: Jaap van Apeldoorn, Agine Benthem, Meeuwis Bouw, AndrĂ© Feenstra, Rinus Scheele, Suzanne Vreven en Piet Ribberink.

Adres

Brinkstraat 41

6721 WR Bennekom

0318 - 414157

Info@brinkstraatkerk.nl

Routebeschrijving

Volg ons ook op: facebook