Beroep ds. Loeki van der Laan naar Veenendaal

loeki met paraplu

23 maart 2023

Zondagmorgen 19 maart jongstleden na de dienst heeft Willemien Vreugdenhil als voorzitter van en namens de kerkenraad het volgende meegedeeld:

Maandagavond 13 maart 2023 is tijdens een gemeentevergadering van Wijkgemeente ZuidWest van de Protestantse Kerk in Veenendaal ds. Loeki van der Laan verkozen voor de aldaar openstaande vacature van predikant. Tot 5 dagen daarna kon nog bezwaar tegen de gevolgde verkiezingsprocedure worden gemaakt. Dat is niet gebeurd. Dit houdt in dat de  wijkgemeente Zuidwest in Veenendaal op 22 maart j.l. officieel een beroep heeft uitgebracht op ds. Loeki van der Laan. Zij heeft ons aangegeven dit beroep aan te nemen, waardoor er binnen de Brinkstraatkerk een vacature ontstaat. Hoe deze vervuld zal gaan worden en wat hierin überhaupt mogelijk is, is op dit moment nog niet te zeggen. Wel is nu bekend dat zij op zondag 4 juni a.s. in de ochtenddienst afscheid van ons als kerkelijke gemeente zal nemen om een week later op 11 juni intrede te doen in Veenendaal.  Is er in de tussentijd nieuws of informatie met u te delen, zullen we dat via nieuwsbrief, website en/of Bij-Een laten horen.

Als kerkenraad van de Brinkstraatkerk willen we Loeki van harte feliciteren en Gods zegen wensen met deze nieuwe stap en tegelijkertijd zullen we haar enorm gaan missen.

Namens de Kerkenraad en Pastorale Raden
Dick Smith – scriba

Loekie vd Laan

Persoonlijke noot ds. Loeki van der Laan

Het voelt als de dag van gister, dat ik in het voorjaar van 2016 in jullie midden aantrad als (toen nog) één van de drie gemeentepredikanten en opvolger van ds. Jaap Meijer. Terugkijkend is er in die zeven jaar veel gebeurd. Van twee ochtenddiensten naar één, groeiend jeugd- en jongerenwerk, vertrouwde gezichten waarvan wij afscheid namen waaronder ds. Keegstra en ds. Gilles. Na een jaar van zoeken naar een tweede gemeentepredikant trad ds. Garbrich Baalbergen aan. En waar niemand ooit bij stil had gestaan gebeurde: vanwege corona mochten wij niet of met weinig samenkomen. We vierden online: een klein groepje in de kerk en velen thuis. Inmiddels halen we opgelucht adem en genieten van het samenkomen.

Mijn intrede voelt als de dag van gister, maar dat is niet zo. Na zeven mooie en bewogen jaren is de tijd aangebroken om afscheid te nemen. Enige tijd geleden ben ik benaderd door een Beroepingscommissie namens de wijkgemeente ZuidWest van de Protestantse kerk in Veenendaal met de vraag of ik ervoor open stond om een gezamenlijk verkenningsproces aan te gaan. Met enige terughoudendheid heb ik er toen voor gekozen om dit aan te gaan en ‘de deur op een kier’ te zetten. Die woorden kies ik hier heel bewust, omdat bij mij een Bijbeltekst bovenkwam (Openbaringen 3: 7b-8) die ik als zegen mee heb gekregen bij mijn bevestiging in het ambt van predikant. Langzaam aan is die deur wijder opengegaan in een proces, waarin ik mij steeds meer geroepen voelde om los te laten (hoe moeilijk ook) en het nieuwe aan te gaan. Woensdag 22 maart is er op mij een beroep uitgebracht, zoals dat formeel heet, en ik heb dat net als ooit hier in de Brinkstraatkerk per ommegaande aangenomen.

Als predikant heb je het voorrecht om soms heel dichtbij te mogen komen op bijzondere momenten in het leven van gemeenteleden. Ik noem dat altijd ‘heilige grond’. Die gedeelde ervaringen loslaten valt mij zwaar, maar tegelijkertijd is er ook het besef dat het goed is voor mijzelf en ook voor de gemeente om op een andere plek opnieuw, maar dan met anderen, deze geloofsreis te mogen vervolgen.

Met een hartelijke groet, ds. Loeki van der Laan