Bericht werkgroep Zending

20 april 2023

Wij kijken met dankbaarheid terug op de kerkdienst van 29 januari waar wij als zendingscommissie een bijdrage aan mochten verlenen. En natuurlijk Trees Smit die heeft vertelt over Go-On. Go-On is  een zelfstandige werkgroep onder Stichting ORA zending en dienstverlening, die zich richt op de evangelieverkondiging in Indonesië door middel van ondersteuning aan plaatselijke voorgangers. Via deze weg willen wij namens Trees onze grote dank uitbrengen voor de mooie opbrengst die de collecte voor Go-On heeft opgeleverd.

 

Ook dit jaar kan de commissie weer verschillende projecten ondersteunen. In onze keuze voor projecten richten wij ons als commissie onder andere op landen waar christenen in de minderheid zijn, en willen wij via diverse organisaties christenen versterken in hun geloof en ondersteunen om aanwezig te zijn in de samenleving. Dit door het toegankelijk maken van het evangelie door theologisch onderwijs, training, gemeenteopbouw en dialoog tussen godsdiensten.

 

Een van deze projecten is CAMA zending. Bennekommer Johan Velema verblijft elk jaar enkele maanden in Senegal, uitgezonden door CAMA Zending. Daar ondersteunt hij christelijke gezondheidsprojecten en geeft bijbelonderwijs. Graag willen wij u hier deelgenoot maken. Hij schrijft:

 

“Het Institut International de Santé Intégrale (IISI) – de eerste evangelische hogeschool voor verpleegkunde in Senegal – opende in januari 2022 haar deuren. Het was een lang traject van voorbereidingen geweest waarin ik intens betrokken was. Zestien eerstejaars studenten volgen nu de opleiding. Naast de professionele kennis en kunde die nodig zijn, leren ze ook goed communiceren met patiënten en hoe te reageren als er levensvragen aan de orde komen. De school is door de overheid erkend en leidt op tot een staatsexamen.

Op 1 mei kwamen de bestuursleden en de staf van IISI en hun gezinnen bij elkaar om samen te vieren dat we zover gekomen zijn. De visie voor deze opleiding ontstond al in 2017.  Want om gezondheidszorg te kunnen leveren vanuit een christelijk perspectief zijn verpleegkundigen en verloskundigen nodig die hebben geleerd wat dat betekent; die de patiënt benaderen als een heel mens met lichamelijke, maar ook met psychische, sociale en geestelijke noden. En hoewel christelijke organisaties wel gezondheidscentra openden, waren de werkers daarvoor domweg niet beschikbaar.

Terugkijkend zagen we hoe God ieder van ons geleid had om nieuwe keuzes te maken en stappen te zetten die ons uiteindelijk bij elkaar hadden gebracht. De samenwerking van slechts enkele mensen (en de gebeden van velen zowel in Senegal als in Nederland) leidde uiteindelijk in januari 2022 tot het resultaat dat we nu zien. We namen ruim de tijd om elkaar te vertellen hoe we dat beleefd hadden en om God te danken voor zoveel steun, ook van u, die op cruciale momenten ons verraste en ons in staat stelde verder te gaan.“

De werkgroep zending:

Christiaan de Nooij, voorzitter

Dick Bootsman, penningmeester

Rino Beernink, secretaris

De werkgroep zending heeft een nieuw email adres: zending@brinkstraatkerk.nl