Afscheid ds. Loeki van der Laan en nieuw begin

20 april 2023

Na 7 mooie jaren voor ons als gemeente neemt ds. Loeki van der Laan afscheid als predikant van de Brinkstraatkerk in Bennekom.

Wanneer

Op zaterdag 3 juni is er in De Brink van 18.45 uur tot 22.00 uur een informele receptie waarop u afscheid kunt nemen van ds. Loeki van der Laan. U bent deze avond van harte welkom.

Omdat het voor ouderen soms moeilijk is om ’s avonds op pad te gaan is er voor 80-plussers ook de mogelijkheid om op woensdag 31 mei Loeki de hand te schudden. Op deze dag wordt er speciaal voor deze groep ouderen een receptie georganiseerd van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Zondag 4 juni is om 10.00 uur de officiële afscheidsdienst.

Cadeau

Graag willen wij ds. Van der Laan namens de gemeente een cadeau aanbieden. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL95 RABO 0307 0003 38 t.n.v Gereformeerde Kerk Bennekom o.v.v. Cadeau ds. Loeki van der Laan.

Herinneringen

Naast een gezellig samenzijn en een cadeau willen we ds. Van der Laan ook een door de gemeenteleden samengesteld boek meegeven met daarin een verzameling wensen, mooie herinneringen, leuke verhalen, bedankjes, foto’s, tekeningen etc. U kunt thuis al iets maken voor dit boek en uw bijdrage opsturen naar afscheidpredikant@brinkstraatkerk.nl of afgeven op Wuustersgoed 11. Ook inleveren op de avond zelf is mogelijk. In de hal zal daarvoor papier en schrijfmateriaal klaarliggen. Er staan daar meerdere herkenbare dozen waar u uw herinnering aan ds. Van der Laan in kunt doen.  Wij verwerken al deze losse bijdragen tot een leuk en mooi herinneringsboek. Vergeet niet uw naam erbij te zetten!

Graag zien wij u zaterdag 3 juni tijdens het informele afscheid en zondag 4 juni in de dienst.

Commissie afscheid ds. Loeki van der Laan

 Afscheid en nieuw begin

Natuurlijk feliciteren we Loeki van der Laan van harte met haar toekomstige nieuwe plek in Veenendaal. Daarnaast gaat dit afscheid nemen pijn doen, want het is allemaal zo vertrouwd. De pastorale raad en de kerkenraad hebben de eerste stappen gezet om het afscheid goed te gaan regelen en er voor te zorgen dat er op een niet al te lange termijn een nieuw begin kan zijn.

Dit betekent dat we snel hopen te kunnen starten met een beroepingscommissie. Daaraan vooraf gaat, naast formele handelingen het zoeken naar gemeenteleden die bereid zijn om zitting te nemen in deze commissie en een voorzitter die uit de ontvangen namen samen met het moderamen een evenwichtige commissie kan samenstellen. Daarom vragen we u of u zelf bereid bent om in deze commissie plaats te nemen of dat u personen kent die u geschikt acht voor deze commissie. Suggesties voor de functie van voorzitter zijn uiteraard ook welkom.

U kunt dit doorgeven aan de scriba – scriba@brinkstraatkerk.nl  en/of tweede scriba –  tweede-scriba@brinkstraatkerk.nl.

De kerkenraad