Adventsperiode: uitleg bij het symbolische project

30 november 2023

Er zullen zes verhalen uit de Bijbel in de adventsperiode worden gelezen met als thema Een nieuw begin. Elke lezing gaat over het nieuwe begin dat God maakt met de komst van Johannes en Jezus. Het constante onderdeel dat elke week blijft staan zijn berkentakken. De berkenboom is het symbool voor een nieuw begin, licht van de lente, groei in alle opzichten en de groene bladkleur. Groen is de kleur van een nieuw begin. Daarbij staat elke week een symbolische schikking die past bij de lezing van de zondag. Als onder- en achtergrond de liturgische kleur paars voor voorbereiding en bezinning.

4e zondag advent: Zondag 24 december
Lezing: Lucas 1: 57 – 80: De geboorte van Johannes, Zacharias zingt een lied
Vers 59 – 63: Zij wilden het kind Zacharias noemen, naar zijn vader. Maar zijn moeder zei: ”Nee, Johannes zal hij heten! “ Ze zeiden tegen haar: “Er is niemand in je familie die zo heet.” Ze beduidden zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noemen. Hij vroeg om een schrijftablet en schreef erop: “Johannes is zijn naam.” Iedereen was verbaasd. En meteen werd de verlamming van zijn mond ongedaan gemaakt, en hij begon te spreken en loofde God.
De berkentakken staan er. Symbool van een nieuw begin.
Er zijn 2 omhoog reikende bloemen om uit te beelden dat Johannes God in de hemel loofde. Aan de voet hiervan meerdere witte bloemen om de toehoorders uit te beelden. Eronder groen vingerblad.
De ondergrond is paars, de kleur van voor bereiding en bezinning.

Maandag 25 december: 1e kerstdag
Lezing: Lucas 2: 1 -21
Vers 15 – 16: Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar:
“Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.” Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dit kind was gezegd.”
Het groene mos beeld de velden van Efrata uit. De brandende kaarsen zijn de engelen, de schapen zijn op het veld en de herders gaan op weg naar de stal.
De bloemen zijn wit en stralen het licht uit dat Jezus op aarde heeft gebracht.
Ook wij mogen leven in zijn Licht!

De bloemencommissie

Geboorte van Jezus
Een engel spreekt
Een herder ziet
En even staat door dit bericht
De aarde in een hemels Licht