15 januari: eenheidszondag

5 januari 2023

Van 15 t/m 22 januari 2023 wordt wereldwijd de jaarlijkse Week van Gebed voor Eenheid gevierd.
In Bennekom bestaat de traditie om op de eerste zondag van deze week, dit jaar dus op 15 januari, Eenheidszondag in de Brinkstraatkerk te vieren. De Raad van Kerken Bennekom heeft pastores van de geloofsgemeenschappen die deel uit maken van de Raad gevraagd om deze viering met elkaar voor te bereiden. De dienst is ook online te volgen of terug te zien via https://kerkdienstgemist.nl/stations/251; de aanvang is om 10.00 uur.

Er zullen vier pastores in de Brinkstraatkerk aanwezig zijn: Roos van Doorn (Vrijzinnigen Bennekom) Garbrich Baalbergen (Gereformeerde Kerk), Antoinette van Schaik (RK geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina) en Anne Verbaan (Hervormde Gemeente wijk Oost) hebben samen een dienst voorbereid, waarin we de oecumene kunnen ervaren. Ook de Quakers maken deel uit van de Raad van Kerken maar zij hebben geen pastor beschikbaar om aan deze dienst mee te werken.
Tijdens de voorbereidingen hebben de pastores zich laten inspireren door het thema van 2023 van de Raad van Kerken Nederland ‘Doe goed, zoek recht’ (Jesaja 1 vers 17). Dit thema werd gekozen door kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota en heeft alles te maken met de gruwelijke dood van George Floyd die in Minnesota in 2020 om het leven kwam als gevolg van de handelwijze van een politieagent. De dood van Floyd bracht wereldwijd een beweging op gang waarin (de gevolgen van) racisme en etnocentrisme werden en worden besproken.
De eerste collecte is bestemd voor VluchtelingenWerk Oost Nederland. Er kan desgewenst direct een bijdrage worden overgemaakt; bankrekeningnummer NL60 INGB 0000 1234 88 t.n.v. VluchtelingenWerk Nederland onder vermelding van EHZ Bennekom. De opbrengst van de tweede collecte zal worden gebruikt als tegemoetkoming in de onkosten van deze dienst.
Bijdragen kunnen ook worden overgemaakt via de Gereformeerde Scipio- of de Hervormde Givt-App.
De Raad van Kerken Bennekom hoopt op een mooie beleving van de Eenheid, vooral omdat we in deze tijd zo vaak ervaren dat de verdeeldheid in de wereld (te) groot is

Namens de Raad van Kerken Bennekom, Clasien Lever – de Vries