10 mei: Lezing liedboeken

4 mei 2023

Lezing ‘tussen Pasen en Pinksteren in de verschillende liedboeken’

Wim van der Heide (dirigent projectkoor) laat ons kennismaken met liederen uit en de achtergronden van verschillende liedbundels van de verschillende kerken. Welkom bij deze lezing, ervaar en zing mee.
In 2013 is het liedboek “Zingen en bidden in huis in huis en kerk” verschenen. Omstreeks die tijd verschenen ook de bundels ”Heel mijn ziel’ ( nieuwe psalmen voor kerk en koor) , de Oecumenische liedbundel “Zangen van zoeken en zien” en de Protestantse Evangelische liedbundel “Hemelhoog”. En van eerdere datum is de bundel ‘Gezangen voor de Liturgie”, vooral gebruik in de RK kerk. Aan de hand van liederen die passen in de periode tussen Pasen en Pinsteren zullen we stilstaan bij de achtergronden van de verschillende liedbundels.

Wanneer: 10 mei 2023
Tijd: 20.00 uur in de Brink
Svp. aanmelden bij Diny te Ronde mail: dinyteronde@htmail.com of op 0317 422396