Dopen in de (Brinkstraat)kerk

Waarom?

De geboorte van een zoon of dochter is geweldig. Het zet je stil en maakt je dankbaar. Je hebt nieuw leven ontvangen uit Gods hand. Wij geloven dat God vanaf het begin betrokken is bij het leven van ieder kind. Hij heeft dit nieuwe leven gegeven en aan onze handen toevertrouwd. Ouders mogen hun kind (eren) opvoeden tot Gods eer.

De Heilige Doop hoort daar helemaal bij. De doopbediening is een belangrijk moment in het leven van ouders én van hun kind(eren). De Brinkstraatkerk vindt het dan ook haar verantwoordelijkheid hier met de doopouders heel bewust bij stil te staan: Wat betekent de doop in jouw leven en dat van je kind(eren)?; Met de doop beloof je ‘je kind voor te gaan op de weg van de Heer’ - wat houdt dat in voor je dagelijks leven en je betrokkenheid bij de kerk?; hoe voed je je kind(eren) gelovig op en hoe kan de kerk je daarbij behulpzaam zijn?
Vragen die wij van waarde vinden om voorafgaand aan de doop met de doopouders te bespreken.

Doopzondagen en doopcatechese
Daarom werken wij in de Brinkstraatkerk vanaf september 2016 met doopzondagen. Aan elke doopzondag gaan twee uur doopcatechese vooraf en aan het eind van ieder seizoen worden alle doopouders van een heel jaar uitgenodigd voor nog een uur doopcatechese. De eerste bijeenkomst gaan we dieper in op de betekenis van de doop en de motivatie om je kind te laten dopen. De tweede bijeenkomst bespreken we wat de doop betekent in het dagelijkse leven als gezin en in de relatie met de kerk. De derde bijeenkomst staat in het teken van gelovig opvoeden en het krijgen van handvatten om samen met je kind(eren) te geloven.

Onze wens is dat de Heilige Doop van grote en blijvende betekenis zal zijn voor zowel de doopouders als voor hun kind(eren)!

Doopzondagen 

  • 20 september met ds. van der Laan
  • 25 oktober met ds. van der Laan
  • 6 december met ds. Baalbergen

Doopcatechese op twee avonden voorafgaand aan de doopzondag, 20.00 uur, De Brink (of bij iemand thuis) en altijd in overleg met de predikant.

Aanmelden
Wil je je kind laten dopen? Meld je dan aan bij de predikant die voorgaat op de doopzondag die jullie kiezen. Laat ook het kerkelijk bureau weten wanneer jullie je kind laten dopen. En in overleg met de predikant worden de twee momenten van doopcatechese gepland.

Praktisch
Antwoorden op praktische vragen rond de doop kun je vinden in de folder van het Kerkelijk Bureau.

 

Adres

Brinkstraat 41

6721 WR Bennekom

0318 - 414157

Info@brinkstraatkerk.nl

Routebeschrijving

Volg ons ook op: facebook