Advents-Cantatedienst met het Bennekoms Vocaal Ensemble

 

Afbeelding Magnificat HR 1

Datum, tijd en plaats: zondag 9 december 2018, 18.30 uur, Oude of Sint-Alexanderkerk, Dorpsstraat 45, Bennekom.

Magnificat anima mea Dominum

(Mijn ziel prijst en looft de Heer)

Maria zingt dit lied kort nadat ze van de engel gehoord heeft dat ze moeder van de Messias zal worden en op bezoek is bij haar familielid Elisabet.

 

Dit aloude lied van Maria klinkt door tot in onze tijd. We zingen het nu nog, in onze taal en we kunnen het lezen in Lucas 1.

Veel componisten hebben het op muziek gezet, Johann Pachelbel (1653 - 1706) schreef op de Latijnse tekst van deze lofzang van Maria een fraaie cantate voor vierstemmig koor en basso continuo. Het Bennekoms Vocaal Ensemble zingt het, onder leiding van Gert Winkelhorst, in de gezamenlijke Hervormd - Gereformeerde avonddienst op zondag 9 december. Het koor wordt begeleid door Jozien Peters, viola da gamba en Regina de Bakker, kistorgel. Ds Anne Verbaan heeft deze cantatedienst met het koor voorbereid en zal ook de dienst leiden.

Oude tijden herleven dan. In de 17e eeuw was de kerkcantate dikwijls het belangrijkste muziekwerk van de eredienst. Zo werd het gesproken woord vocaal en instrumentaal bevestigd en ondersteund. De gezongen tekst van de cantate was dan ontleend aan het bijbelgedeelte dat centraal stond in de eredienst. Het meest bekend zijn de wonderschone cantates van Johann Sebastian Bach, die hij schreef als cantor van de Thomaskirche in Leipzig. Maar ook andere componisten uit die tijd van de barok hebben zich met deze muziekvorm beziggehouden, zoals Pachelbel.

Behalve zijn Magnificat zingt het Bennekoms Vocaal Ensemble ook het Kyrie uit de Mis in G van G.B. Casali en een motet ontleend aan de tekst van Ps 122: 6 - 8 van de 19e-eeuwse Engelse componist John Goss. Maar er is zeker ook ruimte voor gemeentezang, waarbij enkele liederen in wisselzang met het koor worden gezongen.

Alle reden dus om in deze Adventstijd naar deze avonddienst te komen.

Datum, tijd en plaats: zondag 9 december 2018, 18.30 uur, Oude of Sint-Alexanderkerk, Dorpsstraat 45, Bennekom.

Nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief
Voornaam

Ongeldige invoer

Achternaam

Ongeldige invoer

email adres

Ongeldige invoer

Adres

Brinkstraat 41

6721 WR Bennekom

0318 - 414157

Info@brinkstraatkerk.nl

Routebeschrijving

Volg ons ook op: facebook