Kerkdienst Online homepage

Kerkbrief homepage

 

blokje teken van leven site

Samenstelling / taakverdeling binnen de diaconie 2021 - 2022

Alle diakenen zijn lid van de Grote Kerkenraad en collecteren bij toerbeurt in de kerkdiensten en zijn allen in meer of mindere mate betrokken bij de jaarlijkse bijdrage-actie.
Aart Jochemsen voorzitter, lid DAZ, lid Kleine Kerkenraad, lid DB/DAZ met Herv.
. diaconie, H.A.
Ria Meijer penningmeester, lid collectecommissie, lid DAZ, lid DB/DAZ
Eline de Baat scriba, lid DAZ, lid Kleine Kerkenraad, lid DB/DAZ
Henk van Steenbergen lid sociale diaconie, organisatie H.A., lid DAZ,
lid DB/DAZ, Kerstattenties
Lourens Lutgendorff 2e scriba Kleine en Grote Kerkenraad
Jan van Steenbergen lid sociale diaconie, bestuur MeetInn, lid DPE
Anneke Dunkerbeck lid sociale diaconie, coördinator ‘hulp gevraagd, hulp aangeboden’, ouderen,
Gerrie van der Mik lid sociale diaconie, Amnesty International, Paasgroet, coördinator
ziekenzondag en mantelzorgzondag.
Joop Marchal lid Pastorale Raad Noord, organisatie H.A., lid collectecommissie
Ferdi & Alied van Roekel lid Pastorale Raad Zuid, opstellen collecteerrooster, coördinator
vervoersdienst
Piet Burgsteijn toelichting op collectedoelen t.b.v. afkondigingen, Bij-Eén, Nieuwsbrief etc.
Esther van Steenbergen jeugddiaken, ‘potje voor scholen’
De Diaconie wordt verder ondersteund door
Annie Bootsman ouderen en collectecommissie
Dick Bootsman coördinator bijdrageactie Diaconie/Zending
Tynus Spaan boekhouding

Ook zijn er een aantal gemeenteleden die als collectant worden ingeroosterd.

Uiteraard kan de diaconie niet functioneren zonder de hulp van vele gemeenteleden bij de uitvoering van diverse activiteiten zoals het rondbrengen van boeketten in het kader van ziekenzondag & mantelzorgzondag, idem Kerstattenties, organisatie ouderenreisje, maaltijden, organisatie Kerstinloop, vervoersdienst en ondersteuning sociale dienst bij het honoreren van (niet financiële) hulpaanvragen.
Want:


“Diaken zijn we allemaal”

Icoon Ikbenjong

Ik ben jong

Activiteiten voor alle jongeren: speciaal voor jou!

Lees meer

icoon Inspiratie

Inspiratie

Samen delen, leren en elkaar inspireren vanuit Zijn Liefde.

Lees meer

Icoon Levensloop

Levensloop

Belangrijke gebeurtenissen in verbondenheid met de kerk.

Lees meer

Icoon Diaconie

Diaconie

Zichtbaar zijn en bewust van onze diaconale opdracht

Lees meer

Login kerkbriefmakers

Adres

Brinkstraat 41

6721 WR Bennekom

0318 - 414157

Info@brinkstraatkerk.nl

Routebeschrijving

Volg ons ook op: facebook