voorkant kerkAdres kerkgebouw

Brinkstraat 41
6721 WR te Bennekom
telefoon (0318) 414157

koster@brinkstraatkerk.nl

Gemeentecentrum De Brink:
Brinkstraat 39
6721 WR te Bennekom

info@debrinkbennekom.nl en www.debrinkbennekom.nl

telefoon (0318) 415621

U kunt hier klikken voor een routebeschrijving.

Diensten
Iedere zondag om 9.00, 10.30 en 18.30 uur. Tijdens de zomervakantie is er één ochtenddienst om 9.30 uur. De kerk is voorzien van ringleiding. Voor het dienstenrooster kunt u kijken in de kalender. Het rooster wordt ook gepubliceerd in het Bennekoms Nieuwsblad en het kerkelijk mededelingenblad Bij-EÉN.Bij-EÉN wordt uitgegeven in opdracht van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in Bennekom en verschijnt eens in de twee weken op vrijdag.

 

Kerkbrief
Elke zondag wordt er vóór de diensten een kerkbrief uitgereikt. De kerkbrief bevat onder meer de orde van dienst voor alle diensten van de zondag. Klik hier voor de meest recente kerkbrief.

Kinderoppas
Ouders, die samen naar de kerk willen gaan, kunnen hun kinderen tot 4 jaar naar De Brink brengen, waar oppas voor de kinderen aanwezig is in de dienst van 10.30uur. Voor vragen of aanmelden als oppasouder of oppashulp kunt u mailen naar oppas@brinkstraatkerk.nl.

Kindernevendienst
Elke zondag in de dienst van 10.30 uur is er kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8. Tijdens de zomervakantie is er kindernevendienst om 9.30 uur. Het doel van de nevendienst is de kinderen het bijbelverhaal in hun eigen taal te vertellen. Naast de vertelling wordt er gezongen en/of een verwerking gemaakt.

Jeugdkerk NextGen
Elke derde zondag van de maand is er om 11.00 uur jeugdkerk NextGen in de Brink. De doelgroep is jongeren vanaf 12 jaar. In een voor jongeren aansprekende atmosfeer wordt op een eigentijdse manier met elkaar het geloof beleefd.

Koffiedrinken
Elke zondag is er van 9.45 - 10.45 uur gelegenheid elkaar als gemeente te ontmoeten tijdens het koffiedrinken in de ontmoetingsruimte van De Brink.

Kerktelefoon
Voor gemeenteleden die niet in staat zijn de diensten in de kerk te bezoeken, bestaat de mogelijkheid een aansluiting te krijgen op het kerktelefoonnet of kan de dienst via internet worden beluisterd. Zo kan thuis de dienst beluisterd/bekeken worden en op die manier de band met de gemeente onderhouden blijven. U kunt hier klikken om de diensten te beluisteren/bekijken.

Viering van het heilig avondmaal
Op vijf zondagen in het jaar en op Witte Donderdag is er een viering van het Heilig Avondmaal. In de dienst van 9.00 uur wordt het Heilig Avondmaal zittend in de banken gevierd. Om 10.30 uur gaan de deelne­mers aan de viering naar voren om brood en wijn te ontvangen; voor de kinderen, die deelnemen, is er dan druivensap in plaats van wijn. Ook de avond­diensten staan op deze zondagen in het teken van het Heilig Avondmaal, waarbij een kringviering plaatsvindt. Na overleg met de sectieouderling of diaken kunnen gemeenteleden het Avondmaal thuis meevieren. Tijdens de avondmaalsdiensten op zondagmorgen wordt er op de gebruikelij­ke tijd kindernevendienst gehouden.

Kerkdienst op CD of cassette
Wanneer u door ziekte of andere oorzaken niet in de kerk kunt komen, is er de mogelijkheid de kerkdienst op CD of cassette te ontvangen, naast beluisteren of kijken via internet. Wanneer u aan een bepaalde dienst een bijzondere waarde hecht (zoals doopdienst, belijdenisdienst, etc.) bestaat de mogelijkheid bij de koster een CD of cassette te bestellen.

Projectkoor
Het projectkoor werkt gedurende de periode van oktober tot en met Pasen mee aan enkele ochtend- of avonddiensten. Het koor repeteert wekelijks op de donderdagavond van 19.30 tot 20.30 uur in de Brink. Omdat het koor projectmatig van opzet is, hoeft men zich niet voor het hele seizoen aan het koor te binden; tussentijds in- en uitstappen is altijd mogelijk.

Bloemstuk
De bloemencommissie zorgt elke zondag voor een liturgisch geschikt bloemstuk in de kerk. Na de kerkdiensten gaat het bloemstuk met een groet van de gemeente naar een zieke uit de gemeente, of naar een tehuis.

fairtradekerk

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com