Moderamen

Preses: dhr. Jos van Ginkel, e-mail: praeses@brinkstraatkerk.nl
Scriba: dhr. Daan Nijland, e-mail: scriba@brinkstraatkerk.nl
2e Scriba: mw. Eline de Baat, e-mail: tweede-scriba@brinkstraatkerk.nl

Lid namens CvK: dhr. Roel Hartman
Predikant lid: ds. Hessel Keegstra

Pastorale Raad Noord

Predikanten: ds. Hessel Keegstra en ds. Agnès Gilles
Preses: Mw. Heleen van Wijk - Coumou
Scriba: Gerda van Bruggen-Wijnveen e-mail: gerdavanbruggen01@gmail.com

Pastorale Raad Zuid

Predikant: ds. Loeki van der Laan
Preses: Evert-Jan Slootweg
Scriba: Hennie Jochemsen-Simonsz, email: jochemsen18@hetnet.nl

Voor de voltallige gegevens van de pastorale raden verwijzen we naar het wijkboekje.

Onze Visie en Missie

Wie zijn wij?
Wij zijn een ontmoetingsplaats, waar iedereen welkom is. Centraal in deze ontmoeting staat God, die de wereld boven alles liefheeft. En Jezus Christus in wie die liefde zo duidelijk zichtbaar is geworden. Op grond van deze liefde hebben wij hoop dat deze wereld goede wereld kan worden. Daarom willen wij als gemeenschap Gods liefde hooghouden in ons vieren, in ons omzien naar elkaar en in onze betrokkenheid op de wereld. Vanuit deze overtuiging willen wij in de ontmoeting van God en mensen met elkaar zoeken naar de zin van ons leven.

Wij houden ons bezig met de vragen naar de zin van het bestaan, vragen van alle tijden:
- over vrede in en met jezelf;
- over falen en schuld;
- over kwaad en lijden;
- over vrede in de wereld;
- over de eindigheid van het leven en of het ophoudt bij de dood.

Wij zoeken naar antwoorden op deze vragen en menen dat de Bijbel en de traditie ons de weg wijzen. Zo geloven wij:
- dat God ons kent en met liefde vasthoudt;
- dat God ons in Jezus zijn vergevende hand toesteekt tot een nieuw begin;
- dat het lijden en het kwaad van mensen een raadsel is, maar dat het God niet uit de hand loopt. Het blijft voor ons een opdracht tot verandering en verzachting;
- dat God zelf toewerkt naar vrede en recht en dat Hij ons door zijn Geest oproept met Hem mee te werken;
-dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat het laatste woord is aan God die alles volkomen nieuw zal maken.

Deze visie en missie zijn het uitgangspunt voor ons beleidsplan maar ook voor al ons doen en laten van onze gemeente en sluiten aan bij de visienota van de Protestante Kerk Nederland
"De hartslag van het leven".

fairtradekerk

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com