Evangelisatie
Binnen onze gemeente bestaat al jaren een Evangelisatiecommissie. In 2006 is besloten de commissies van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk samen te voegen tot één Evangelisatiecommissie binnen de PKN. Organisatorisch en praktisch is dat nog niet van de grond gekomen. De commissie heeft de opdracht mee te werken aan de opbouw van de missionaire gemeente. Tevens stimuleert zij gemeenteleden tot dienst en getuigenis in de samenleving. Daarbij wordt gewerkt met een aantal min of meer zelfstandig georganiseerde vormen van evangelisatiewerk zoals lectuurverspreiding, de ontmoetingsdiensten, gemeente groeigroepen en de Paaszangdienst. Bovendien wordt er met andere kerken samengewerkt. De Hervormde Gemeente, de Gereformeerde kerk, de Christelijk Gereformeerde Kerk en de Vrij Evangelische Gemeente ontmoeten elkaar in het Bennekoms Evangelisatie Overleg (BEO). Uw financiële bijdrage kunt u overmaken op bankrekening NL84 RABO 0307 0286 66 t.n.v. de Evangelisatiecommissie van de Gereformeerde Kerk Bennekom.

Secretariaat : evangelisatiecommissie@brinkstraatkerk.nl

Lectuurverspreiding

De Elisabeth, het bekende evangelisatieblad, heeft tot doel mensen kennis te laten maken met en te groeien in het geloof. Dit blad wordt één maal per twee weken op ca 350 adressen in Bennekom bezorgd. Een collectief abonnement kost slechts € 18,00 per jaar. U kunt zich hiervoor opgeven bij de familie Korblet, h.korblet@hetnet.nl . Het bankrekeningnummer is NL35 INGB 0004 2037 58 t.n.v. Blad Elisabeth Gereformeerde Kerk.

Een rechtstreeks postabonnement via de uitgever kost € 34,95 per jaar.

Ontmoetingsdiensten
Vier keer per jaar worden ontmoetingsdiensten georganiseerd, alsmede op Tweede Paasdag een zangdienst. In deze diensten wordt geprobeerd aan te sluiten bij degenen, die heel weinig of nooit een kerkdienst hebben meegemaakt of gewoon willen weten wat er nu eigenlijk in de kerk gebeurt. Deze diensten hebben veelal een laagdrempelig karakter. Met behulp van raamaffiches en publiciteit in huis-aan-huisbladen, wordt men attent gemaakt op deze diensten. De diensten worden geleid door eigen of gastpredikanten met muzikale medewerking van een zangkoor of gospelgroep.

Kent u iemand, die belangstelling heeft, nodig die dan uit! Iedereen is van harte welkom.

Secretariaat : evangelisatiecommissie@brinkstraatkerk.nl

Gemeente Groeigroepen

Dit zijn huiskamergroepen van maximaal tien deelnemers gericht op groei. Groei in geloof, groei in gemeenschap en verbondenheid, groei in vriendschap en groei in aantal. Aan de hand van een samen gekozen handleiding of boek spreken, delen en bidden over de zaken, die ons raken rondom de Bijbel en geloof. Er zijn groepen op de maandagavond, donderdagmorgen en donderdagavond en beginnen ieder jaar vanaf oktober.

Informatie en aanmelden : www.hetgroeneboekje.nu

 

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com